Vrije kavels

Heeft u altijd al uw droomhuis willen bouwen?

Op 29 juni 2017 start de verkoop  van nieuwe, prachtig gesitueerde, vrije kavels in De Draai aan de Van Veenweg, de Nachtegaalstraat en het Distelvlinder erf. 

De vrije kavels worden door de gemeente verkocht via het verkoopteam De Draai.

Hieronder vindt u informatie over de locatie, prijzen en procedure met betrekking tot aankoop van een vrije kavel.

VERKOOPBROCHURE VRIJE KAVELS JUNI 2017

De verkoopbrochure bevat onder andere informatie over de 16 kavels die thans worden aangeboden, maar ook over het Beeldkwaliteitsplan, de verkoopprocedure en de wijze van inschrijven. De plankaarten en de kavelpaspoorten treft u hieronder ook als losse bestanden aan.

KAARTEN

KAVEL G16 AAN DE VAN VEENWEG

KAVELS NACHTEGAALSTRAAT (6 KAVELS) G23 t/m G28)

KAVELS DISTELVLINDER ERF (9 KAVELS) (G29 t/m G37)

PRIJSLIJST KAVELS G16 t/m G37

AANVULLENDE DOCUMENTEN:

Vrij wonen in een groene woonwijk
Vrij wonen in een groene, dorpse woonwijk met alle voorzieningen binnen handbereik? In uw eigen droomhuis op een flink stuk eigen grond? Dan is dit uw kans.
Op een vrije kavel kunt u uw eigen woning bouwen. Hier zijn een aantal stedenbouwkundige eisen aan verbonden.

De kavels in De Draai variëren in grootte, ligging en kavelprijs.  Een buitenkans voor iedereen die vrij wil wonen in een Stad van Kansen.

Vrije Kavel
Op een vrije kavel mag een woning worden gerealiseerd die voldoet aan de regels uit het Bestemmingsplan, Beeldkwaliteitplan en het Bouwbesluit. Het woningontwerp wordt eerst getoetst door het Supervisieteam De Draai, waarin ook een gemandateerd lid van de Welstandscommissie zitting heeft. Het Supervisieteam toetst het ontwerp aan het Beeldkwaliteitplan. Als het ontwerp is goedgekeurd door het Supervisieteam mag de Omgevingsvergunning worden aangevraagd. In dat traject wordt het woningontwerp getoetst aan het Bouwbesluit en het Bestemmingsplan door de afdeling Omgevingsvergunningen van de gemeente. Op het moment dat het woningontwerp wordt goedgekeurd door deze afdeling wordt een Omgevingsvergunning verleend.

Vrije Kavel met een accent
Op een vrije kavel met accent gelden dezelfde regels als een vrije kavel, echter aan een vrije kavel met accent worden extra regels verbonden vanwege de specifieke ligging van de kavel.

Supervrije Kavel
Voor de supervrije kavels gelden geen regels ten aanzien van beeldkwaliteit en stedenbouwkundige eisen. Het woningontwerp wordt alleen getoetst aan het Bestemmingsplan en het Bouwbesluit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het verkoopteam De Draai via telefoonnummer: 14072 of post@heerhugowaard.nl onder vermelding van 'informatie vrije kavels De Draai'.